သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးအတြက္ ေရေသာက္သံုးသင့္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ၃ ခ်က္

in က်န္းမာေရးအႀကံျပဳခ်က္, အေထြေထြဗဟုသုတ June 26, 2019

ေရေသာက္သံုးျခင္းက ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရးတစ္ခုလံုးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါဝင္သည္သာမကပဲ သြားႏွင့္ခံတြင္း သန္႔႐ွင္းက်န္းမာေနဖို႔ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါတယ္။ ေရဆာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆိုဒါအခ်ိဳရည္မ်ား၊ ေဆးသၾကားပါေသာ အခ်ိဳရည္မ်ားေသာက္သံုးမယ့္အစား ေရတစ္ခြက္အဝေသာက္လိုက္တာက အေကာင္းဆံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေရေသာက္သံုးျခင္းက သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးအတြက္ ဘာ့ေၾကာင့္အေရးပါသလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း ၃ ခ်က္

၁။ သြားပိုးေပါက္ျဖစ္ျခင္းနဲ႔ သြားမ်ားညစ္ေထးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း

ဆိုဒါနဲ႔ သၾကားဓာတ္လြန္ကဲတဲ့အခ်ိဳရည္ေသာက္သံုးမယ္ဆိုရင္ သၾကားဓာတ္က သင့္သြားထဲမွာ႐ွိတဲ့ဘက္တီးရီးယားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလိုက္တဲ့အခါ အက္စစ္ဓာတ္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ထိုအက္စစ္ဓာတ္က သင့္သြားေၾကြလႊာမ်ားကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ေရမွန္မွန္ေသာက္သံုးေပးျခင္းက သြားအေခါင္းေပါက္နဲ႔ သြားမ်ားကို ညစ္ေထးေစတဲ့ အခ်ိဳဓာတ္နဲ႔ အစာအၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ဖယ္႐ွားေပးပါတယ္။ အစား စားၿပီးတိုင္း သြားတိုက္ျခင္းကလည္း သြားမ်ားကို ပ်က္စီးေစတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အစား စားၿပီးတိုင္း ပလုတ္က်င္းၿပီး ေရေသာက္ေပးရပါမယ္။

၂။ ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း

 

ဘက္တီးရီးယားအခ်ိဳ႕က ေျခာက္ေသြ႔တဲ့ခံတြင္းထဲမွာ ေပ်ာ္ေမြ႔ၾကပါတယ္။ သင္မနက္ခင္းမွာ ခံတြင္းအနံ႔အသက္မေကာင္းစြာ ႏိုးထလာျခင္းအေၾကာင္းအရင္းကလည္း ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ေန႔တာလံုးမွာ ေရဓာတ္ျပည့္ဝစြာ ေနထိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ဖယ္႐ွားေပးၿပီး ခံတြင္းအနံ႔အသက္ဆိုးနဲ႔ သြားမ်ားေဆြးျမည္႔ျခင္းကို ျဖစ္ေစတဲ့ အစာ အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို တံေတြးအကူအညီနဲ႔ ဖယ္႐ွားႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးပါတယ္။

၃။ အေကာင္းဆံုး ဖလို႐ိုက္အရင္းအျမစ္တစ္ခု

အမ်ားျပည္သူအတြက္ ျဖန္႔ေဝေပးထားတဲ့ေရအရင္းအျမစ္ေတြက ေကာင္းမြန္တဲ့ ဖလို႐ိုက္အရင္းအျမစ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖလို႐ိုက္ပါဝင္တဲ့ေရေတြက ကေလးငယ္မ်ားမွာျဖစ္ေလ့႐ွိတဲ့ သြားပိုးစားျခင္းနဲ႔ သြားပိုးေပါက္ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဖလို႐ိုက္က သြားမ်ားက်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေနေအာင္လည္း ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္ မွန္မွန္သြားတိုက္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးသလို ေရဓာတ္ျပည့္ဝဖို႔အတြက္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္သံုးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သြားက်န္းမာေရးအတြက္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ သြားဆရာဝန္ထံ ကုသမႈခံယူဖို႔လည္း မေမ့ပါနဲ႔။

    Cart